Lasy pierwotne i starodrzewy

Chcemy, żeby wszystkie starodrzewy i lasy pierwotne, takie jak te, które znajdują się w Puszcze Karpackiej i Białowieskiej zostały objęte ochroną ścisłą. To niezwykle ważne dla ograniczenia skutków kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Chronione powinny być także lasy mające szczególną wartość dla społeczeństwa.

Nie dla lasów jako biomasy

Nie zgadzamy się na spalanie lasów w elektrowniach. Zagraża walce ze zmianami klimatu oraz pogłębia kryzys utraty bioróżnorodności.

Udział społeczeństwa w zarządzaniu lasami

Uważamy, że społeczeństwo powinno mieć większy udział w decydowaniu o lasach. Bez kontroli społecznej lasy narażone są na presję surowcowej gospodarki leśnej.

Sprawiedliwa transformacja leśnictwa

Wierzymy, że transformacja obecnego modelu zarządzania lasami nie powinna pozostawiać nikogo w tyle. Osobom, których sytuacja zmieni się na skutek jej wprowadzenia, powinna być udzielona pomoc w poradzeniu sobie w nowej rzeczywistości.

to top