Nie dla lasów jako biomasy

Nie zgadzamy się na spalanie lasów w elektrowniach. Zagraża walce ze zmianami klimatu oraz pogłębia kryzys utraty bioróżnorodności.

Drzewa nie powinny być traktowane jako biomasa, bo ich wartość w walce z katastrofą klimatyczną jest kluczowa.

Jak donosi FERN połowa drewna spalanego dla wytworzenia energii jest specjalnie do tego pozyskiwana w lesie. W związku z tym 50% pozyskiwanego w UE drewna jest spalana za co w dużym stopniu odpowiadają elektrownie.

W Polsce znowelizowana w ubiegłym roku ustawa OZE poszerzyła definicję drewna energetycznego umożliwiając palenie w elektrowniach zamierającymi drzewami bezpośrednio pozyskanymi z lasu, kluczowymi ze względu na zachowanie bioróżnorodności. W ten sposób tracimy ważnego sojusznika – starodrzewy – w walce ze zmianami klimatu.

to top