Udział społeczeństwa w zarządzaniu lasami

Uważamy, że społeczeństwo powinno mieć większy udział w decydowaniu o lasach.

Bez kontroli społecznej lasy narażone są na presję surowcowej gospodarki leśnej. W tym momencie w Polsce udział obywateli w decydowaniu o lasach jest iluzoryczny – w konsultowanych raz na 10 lat Planach Urządzenia Lasu, uwagi strony społecznej są odrzucane, a same Plany nie podlegają zaskarżeniu. Potrzebujemy lepszych narzędzi zabezpieczających i umożliwiających realny udział społeczeństwa w zarządzaniu lasami.

to top