Co możesz zrobić, by go powstrzymać?
Co możesz zrobić, by go powstrzymać?

Projekt pojawi się w Sejmie już 18 maja. Do tego czasu musimy powiedzieć posłom i posłankom, że nie chcemy prawa, które pozbawia nas głosu w sprawie wspólnego dobra jakim są lasy w Polsce. Nie chcemy prawa, które faworyzuje najsilniejszych, bez możliwości sprzeciwu.

Kto będzie podejmował taką decyzję?
Kto będzie podejmował taką decyzję?

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Minister Gospodarki, Minister Klimatu i Środowiska. Wszystkie te stanowiska są obsadzane politycznie, więc podejmowane decyzje o wymianie będą także zależne od politycznych wpływów inwestora. Całkowicie wyłączone z procesu decyzyjnego będzie społeczeństwo, czyli każdy i każda z nas, bo wymiany nie będą podlegały konsultacjom. Nie będzie istniał nad nimi również nadzór sądowniczy.
Artykuł 38e to śmiertelne zagrożenie dla polskich lasów.

Czym grozi planowane zmiana przepisów?
Czym grozi planowane zmiana przepisów?

Wprowadzenie artykułu 38e oznacza możliwość niekontrolowanej zabudowy/prywatyzacji polskich lasów pod inwestycje. Jakie? Praktycznie wszystkie. Bo choć zapis mówi o inwestycjach, mających na celu “wspieranie rozwoju i wdrażanie projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza.”, to polskie prawo nie dopuszcza zastrzegania tego, co ma powstać na zbywanym gruncie. W praktyce, na terenie wymienionego lasu może powstać wszystko – spalarnia odpadów, ferma przemysłowa, fabryka samochodów elektrycznych, kopalnia piasku.

Artykuł 38e, co to takiego?
Artykuł 38e, co to takiego?

38e jest częścią wprowadzonego do Sejmu poselskiego projektu nowelizacji Ustawy o Lasach. Projekt zakłada możliwość wymiany każdego będącego w zarządzie Lasów Państwowych lasu w Polsce (80% powierzchni lasów w kraju!) na dowolny grunt lub budynek należący do prywatnego inwestora, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.

to top