Kto będzie podejmował taką decyzję?

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Minister Gospodarki, Minister Klimatu i Środowiska. Wszystkie te stanowiska są obsadzane politycznie, więc podejmowane decyzje o wymianie będą także zależne od politycznych wpływów inwestora. Całkowicie wyłączone z procesu decyzyjnego będzie społeczeństwo, czyli każdy i każda z nas, bo wymiany nie będą podlegały konsultacjom. Nie będzie istniał nad nimi również nadzór sądowniczy.

Artykuł 38e to śmiertelne zagrożenie dla polskich lasów.

to top