Czym grozi planowane zmiana przepisów?

Wprowadzenie artykułu 38e oznacza możliwość niekontrolowanej zabudowy/prywatyzacji polskich lasów pod inwestycje. Jakie? Praktycznie wszystkie. Bo choć zapis mówi o inwestycjach, mających na celu “wspieranie rozwoju i wdrażanie projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza.”, to polskie prawo nie dopuszcza zastrzegania tego, co ma powstać na zbywanym gruncie. W praktyce, na terenie wymienionego lasu może powstać wszystko – spalarnia odpadów, ferma przemysłowa, fabryka samochodów elektrycznych, kopalnia piasku.

to top