Skontaktuj się z posłami i posłankami

1. Mail do posłów i posłanek

Możesz wysłać do posłów i posłanek poniższą proponowaną przez nas treść maila

Tytuł maila: NIE dla art. 38e!

Szanowna Pani Posłanko/ Szanowny Panie Pośle,

zwracam się do Pani/Pana z apelem o odrzucenie fatalnego dla polskiej przyrody projektu nowelizacji Ustawy o lasach. Projekt będzie prawdopodobnie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, skąd (jeśli nikt go nie powstrzyma), trafi na plenum sejmowe.

Projekt ten oznacza praktyczną prywatyzację polskich lasów, na cele inwestycyjne, z wyłączeniem głosu obywateli i kontroli sądowniczej.

Nie ma mojej zgody na to, by polskie lasy były traktowane jako bezwartościowy zasób, który pod prymatem inwestycji można jedną polityczną decyzją wymienić na jakikolwiek inny teren, a następnie przekształcić w teren inwestycyjny.

Choć bowiem projekt zakłada, że będą to inwestycję mające na celu wspieranie rozwoju i wdrażanie projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza”, to polskie prawo nie jest w stanie zastrzec, co ma powstać na zbywanym gruncie. W praktyce może tam powstać każda inwestycja, nawet ta szkodliwa dla ludzi i środowiska i nikt nie może jej powstrzymać ani zaskarżyć.

Taka właśnie będzie konsekwencja wprowadzenia do ustawy artykułu 38e.

W dobie kryzysu klimatyczno-ekologicznego nie możemy sobie pozwolić na to, by przyroda była niszczona na rzecz zysku prywatnych inwestorów. Szkody z utraty kolejnych lasów poniesiemy wszyscy, w tym również Skarb Państwa.

Dlatego raz jeszcze apeluję do Pani/Pana o niedopuszczenie do przyjęcia tej zagrażającej polskim lasom nowelizacji.

Z poważaniem

Na dole strony znajdziesz adresy e-mail do posłów i posłanek

2. Kontakt telefoniczny z posłem lub posłanką

Możesz skorzystać z instrukcji kontaktu telefonicznego z posłem/posłanką
Przejdź do instrukcji »
Adresy e-mail do posłów i posłanek:
Ewa.Malik@sejm.pl
Waldemar.Andzel@sejm.pl
Barbara.Bartus@sejm.pl
Joanna.Borowiak@sejm.pl
Lidia.Burzynska@sejm.pl
Kazimierz.Choma@sejm.pl
Witold.czarnecki@sejm.pl
Przemyslaw.Drabek@sejm.pl
Elzbieta.Duda@sejm.pl
Jan.Duda@sejm.pl
Barbara.Dziuk@sejm.pl
Michal.Jach@sejm.pl
Henryk.Kowalczyk@sejm.pl
Leonard.Krasulski@sejm.pl
Krzysztof.Lipiec@sejm.pl
Grzegorz.Lorek@sejm.pl
Jerzy.Materna@sejm.pl
Marek.Matuszewski@sejm.pl
Anna.Milczanowska@sejm.pl
Anna.Paluch@sejm.pl
Teresa.Pamula@sejm.pl
Violetta.Porowska@sejm.pl
Marcin.Porzucek@sejm.pl
Artur.Szalabawka@sejm.pl
Ewa.Szymanska@sejm.pl
Adam.Sniezek@sejm.pl
Mariusz.Trepka@sejm.pl
Jan.Warzecha@sejm.pl
Tomasz.Zielinski@sejm.pl
Wojciech.Zubowski@sejm.pl
Urszula.Paslawska@sejm.pl
Dariusz.Bak@sejm.pl
Marek.Dyduch@sejm.pl
Urszula.Zielinska@sejm.pl
Stanislaw.Bukowiec@sejm.pl
Zbigniew.Chmielowiec@sejm.pl
Aleksandra.Gajewska@sejm.pl
Leszek.Galemba@sejm.pl
Grzegorz.Gaza@sejm.pl
Kazimierz.Golojuch@sejm.pl
Daria.Gosek-Popiolek@sejm.pl
Agnieszka.Gorska@sejm.pl
Maciej.Gorski@sejm.pl
Andrzej.Grzyb@sejm.pl
Kazimierz.Gwiazdowski@sejm.pl
Teresa.Halas@sejm.pl
Agnieszka.Hanajczyk@sejm.pl
Klaudia.Jachira@sejm.pl
biuro.poselskie.koperski@gmail.com
Marta.Kubiak@sejm.pl
Marek.Kuchcinski@sejm.pl
Maria.Kurowska@sejm.pl
Gabriela.Lenartowicz@sejm.pl
Magdalena.Losko@sejm.pl
Kazimierz.Matuszny@sejm.pl
Aleksander.Miszalski@sejm.pl
Joanna.Mucha@sejm.pl
Dorota.Niedziela@sejm.pl
Danuta.Nowicka@sejm.pl
Dariusz.Olszewski@sejm.pl
Agnieszka.Pomaska@sejm.pl
Marek.Sawicki@sejm.pl
Boguslaw.Sonik@sejm.pl
Dobromir.Sosnierz@sejm.pl
Anita.Sowinska@sejm.pl
Katarzyna.Sojka@sejm.pl
Stanislaw.Zuk@sejm.pl
to top