Kim jesteśmy i jak działamy?

 Kim jesteśmy? 

„Jaki będzie Las” to oddolna inicjatywa zrzeszająca osoby, które widzą konieczność zmiany w zarządzaniu lasami w Polsce i w Unii Europejskiej. Chcemy, aby organizacje i ruchy obywatelskie oraz zwykli mieszkańcy i mieszkanki wsi, miasteczek i miast mieli możliwość współdecydowania o przyszłości lasów w Polsce. Naszym celem jest urzeczywistnienie idei partycypacji w zarządzaniu polskimi lasami.
Działamy, realizując kampanie społeczne, rzecznicze i konsultacyjne. 

to top